W Panteonie Pamięci Narodu Polskiego przy kościele Wszystkich Świętych poświęcono epitafium pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

2011-04-10 09:45

W Panteonie Pamięci Narodu Polskiego przy kościele Wszystkich Świętych poświęcono eptafium pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i ofiar Katastrofy Smoleńskiej. W uroszystościach czynny udział brali członkowie Forum Młodych.