NELLI ROKITA-ARNOLD W STARACHOWICACH

2011-03-08 18:00

 

 

 

 

 

 

 

Posłanka Nelli Rokita - Arnold w Starachowicach na dniu kobiet. Na spotkaniu z Panią Poseł była delegacja FM.